NOVETAT S'estableixen noves limitacions en els contractes de lloguer d’habitatge signats els últims 5 anys

NOVETAT S'estableixen noves limitacions en els contractes de lloguer d’habitatge signats els últims 5 anys

DECRET LLEI 50/2020, De 9 de desembre, de mesures urgents per stimuler la promoció d'habitatge amb protecció officiel i de noves modalitats d'allotjament en règim de lloguer (Entrée en vigueur 13/12/2020)

Le Diari officiel de la Generalitat de la Catalogne va publier le passat divendres 11 de desembre l’aprovació d’un nou Decret-Llei que modifie la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i també incorpore une nova modalitat d’allotjament en règim de lloguer.

• Le Decret-Llei entre à limiter la possibilitat d’incrémenter la renda amb leur despeses de lloguer en aquells contractes qu'ont estat objecte d’arrendament dins dels 5 anys anteriors à l’entré en vigueur de la Llei.
S'afegeix un nou apartat à l'article 9 de la Llei amb le núm. 3 amb Le següent redactat: ou “3. En els contractes d'arrendament d'habitatges qu'ont estat arrendats dins els cinc anys anteriors à l'entré en vigueur d'aquesta llei, és nul le pactisez qu'il oblige la part arrendatària à l'assumpció de despeses generals i de serveis individuals que n'havien estat prévus en le contracte d'arrendament antérieur.” Aquest nou apartat Détermine la nul·litat de qualsevol pactise à l'encontre de celui que s’estableix la norme, de sorte que thé caràcter imperatiu.

Malgrat La claredat du text, us detallem aquells supòsits més habituel en anteriors contractacions:

• Contractes on n'est il pas va preveure la repercussió de leur despeses:  

  • ​il n'est pas poden retentir en leur noves contractacions
• Contractes on oui est il va fer figurer que leur despeses eren à càrrec de l’arrendatari fentne le desglossament individualitzat:
  •  il oui est poden retentir en leur noves contractacions.
• Contractes on oui est il va fer figurer que leur despeses eren à càrrec de l’arrendatari, si bé NE se’n va fer le desglossament individualitzat: 
  • Caldria agafar L’import total abonat per l’arrendatari en le moment initial de la contractació –l’aplicació de l índex de competitivitat n'y a pas tingut cap efecte pràctic- i detraure’n l’import corresponent à leur despeses en le moment initial de la contractació. L’import qu'en resulti serà la renda base de l’arrendament à la què caldrà ajouter-hi l’import de leur despeses à date actuel.
 Contractes on L’import de la renda està per sur de l’índex:
▪ S’aplicarà l’índex mig i caldria procedir dans la forme exposada en els anteriors apartats, segons s’hagi fet ou ne figurer la repercussió de leur despeses en le contracte antérieur.

• S’il incorpore la capacitat de leur administracions públiques i leur entitats du secteur públic que, per leur funcions que tenen atribuïdes, disposen de dades i documentació relatives à rendes de lloguer d'habitatges, l’obligació de cedir-leur à requeriment de l'administració competent per à l'exercici de leur tasques du règim de contrôle i répressif qu'estableix la Llei 18/2007, de 28 de desembre, du dret à l'habitatge en matèria de contenció de rendes.
 

 
acolor.es - Diseño de paginas webbuscaprat.com - Guia comercial de el prat
aColorBuscaprat