Què Tea més avantatges fiscals buy or llogar?

Què té més avantatges fiscals comprar o llogar?

L'habitatge segueix sent rellevant to l'hour of fer the declaració of l'income tax, tot i that each vegada tea menys pes. Amb l'Last fiscal reform, l'habitatge perd, in certa way, atractiu fiscal per the retallada of them deduccions that it is podien apply tant in the compravenda com in the lloguer d'habitatges. Llavors, avui dia què convé més fiscalment, buy or llogar? Vegem-ho!Sembla That s'està reactivant the purchase d'habitatges, in part gràcies that els bancs have tornat to concedir préstecs hipotecaris. Encara així, els lloguers segueixen sent the first opció per to moltes persones. I per to mostra, a bounced: to Catalonia, els lloguers represent 75% dels nous contractes signats to the llarg of the 2104.

If t'estàs plantejant llançar-you to buy a pis to Tarragona or anar to viure of lloguer i vols conèixer the fiscalitat of each thing, hauràs of tenir in compte alguns factors clau.

1. The deducció per purchase d'habitatge usual

Aquesta deducció Taenia molt pes fiscal però ja solament him it poden apply aquells that compressin abans of l'1 of gener of the 2013. If you go to buy the teu pis to Girona amb anterioritat to aquesta dates, pots deduir-you fins to 15% on a base imposable màxima of 9.040 euros anuals, the qual thing podria mean a devolució of fins to 1.356 euros.

Però If estàs valorant per buy plough, ja no pots comptar amb aquesta deducció, tret that visquis to the Country Basc or Navarra, comunitats that yes that mantenen aquesta deducció sense tenir in compte dates it of purchase.

2. The deducció per llogar

A deducció també important però menys substanciosa that l'anterior. Aquest és l'últim exercici In què els inquilins poden apply-him it  deducció state pel lloguer to the seva declaració of the renda amb a màxim of 10,05% per a base imposable inferior als 24.107 euros. Imaginem That, vius of lloguer to Barcelona, pay €800 to the month i compleixes amb els requisits. Llavors, podries (segons them particularitats of each cas) deduir-you fins to 964,80 euros.

Però If estàs valorant llogar ploughs, ja solament podràs comptar amb the deducció autonòmica, that ésdiferent in each cas. To Catalonia, podries deduir-you 10% of the lloguer if ets minor of 32 or majors of 65 anys, amb a màxim of 300 euros, (600 euros in the cas of família nombrosa).

3. L'VAT d'a habitatge nou

You give of l'gone in in force of the nova fiscal reform to the gener of 2014, if you buy a habitatge nou pagaràs més VAT, that has passat of the 4 to 10%. I if realitzes act of renovació, l'impost també augmenta give of the 4 to 10%. In els habitatges rehabilitats, l'VAT ascendeix of the 8 to 21%.

4. Them despeses that it is dedueixen

Els That més despeses is poden deduir són els propietaris d'habitatges in lloguer, that no els inquilins, però aquest dread the deixem per an altre post.

If the one who vols és buy-join you house perquè sigui the teu habitatge usual, et convé know that any despesa podràs deduir-you. It is tracta dels interessos i assegurances obligatòries vinculades to the mortgage, deduïbles sempre that it is tracti of l'adquisició d'a habitatge usual.

I if t'have quedat amb algun dubte tècnic, et recomanem consult the pàgina that l'Agència Tributària has destinat to l'habitatge.


Published in Api By Anna Gaya On May 6, 2015
http://www.api.cat/noticias/ca/que-te-mes-avantatges-fiscals-comprar-o-llogar/

 

 
acolor.es - Diseño de paginas webbuscaprat.com - Guia comercial de el prat
aColorBuscaprat